Butängsgatan 32, 602 23 Norrköping

           Tfn: 0707-681616

            E-mail: pc-bygg@pc-bygg.se

 

 

Vi är experter på att hantera vattenskador, brandskador och på skadereglering och utredningar.

Vi arbetar mest med försäkringsskador.